Biodiversiteit in Floating Gardens door felixx

Biodiversiteit kan niet worden ontworpen, maar we kunnen wel condities creëren om biodiversiteit aan te trekken.

De variatie aan soorten van levende wezens en organismen op aarde, noemen we biodiversiteit. Uitgebreide infrastructuur en verharde publieke ruimte, maakten van de stad een weinig aantrekkelijke biotoop voor vele soorten. Daardoor loopt de biodiversiteit er terug. Aangezien steden steeds sterker groeien heeft dat ook een ernstige impact op het wereldwijde ecosysteem. Een lagere biodiversiteit betekent immers minder variatie. Dat brengt het natuurlijk evenwicht en de samenwerking tussen verschillende soorten in gedrang. Herinrichting van stedelijk gebied op een manier die bijdraagt aan het vergroten van de algemene soortenrijkdom is daarom van groot belang.
 
SYNCHROON-Circulair-biodiversiteit in Floating Gardens-herinrichting stedelijk gebied

SYNCHROON-Circulair-biodiversiteit in Floating Gardens-herinrichting stedelijk gebied-02

Floating Gardens

Sloterdijk Centrum vormt het hart van de grootschalige gebiedsontwikkeling Havenstad. Het is momenteel een steenachtig eiland in het midden van één van de groene stadswiggen van Amsterdam. Het gebied rondom het station transformeert snel van een kantoorwijk naar een gemengd woon- en werkgebied. Daarbij worden hoge ecologische ambities gesteld, om te komen tot een landschappelijk netwerk door Sloterdijk dat beide zijden van de groene wig verbindt. Floating Gardens is een integrale ontwikkeling in Sloterdijk met in de plint een school en daarboven ca. 190 appartementen. Het complex geeft uitbundig invulling aan de groene ambities, door middel van verschillende park- en tuinkamers, zowel rondom, op als doorheen het gebouw.

Ontwerpen voor biodiversiteit

Biodiversiteit zelf kan niet worden ontworpen, maar we kunnen wel de condities creëren om biodiversiteit aan te trekken of te versterken. De rijkheid van biodiversiteit is vaak gekoppeld aan een reeks van abiotische kenmerken zoals bijvoorbeeld klimaat, waterhuishouding, bodemgesteldheid en topografie. De invulling van deze condities trekt specifieke soorten aan of stoot ze juist af. Het is daarom van groot belang om deze condities van de bestaande omgeving te kennen en die van nieuwe ruimtes daarop af te stemmen. Daardoor kunnen we plekken creëren waar specifieke flora en fauna zich ontwikkelen.

Bouwen aan groene netwerken

Om flora en fauna aan te trekken, is het van belang om aan te sluiten op groene netwerken. Het zijn aanlooproutes voor bestaande soorten om zich te vestigen in een nieuw gebied. Nieuwe condities breiden daarnaast aanwezige kwaliteiten uit en zorgen gezamenlijk voor een rijker en meer divers geheel.

Floating Gardens bevindt zich op de grens met het Spieringhorn sportpark, aan het einde van de Arlandaweg. Deze weg wordt omgevormd tot een groene en langzaamverkeersverbinding tussen het Westerpark en het natuurgebied Bretten. Dit wordt de centrale groen-as door Sloterdijk, met onder meer het Orlyplein bij het station en de Tuin van Bret. Floating Gardens wordt onderdeel van deze parkzone door het entreegebied maximaal te vergroenen, beplant met inheemse bomen en struiken. Het schoolterrein wordt een tuinkamer in het park met natuurlijke speelvoorzieningen en de inrit van de parkeergarage is vormgegeven als een groene zwerfkei. Aan de andere zijde van de kavel ligt de Haarlemmervaart, die onderdeel is van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. Dat betekent dat het een belangrijke ecologische verbindingszone is. Flauwe oevers langs de watergang zorgen voor een bijzonder nat milieu, een waardevol foerageergebied voor vogels, amfibieën en vissen. Floating Gardens verlengt deze kwaliteit aan de grens met het Spieringhorn park door in de oeverzone zorgvuldig een buitenruimte voor het kinderdagverblijf te realiseren.

Stimuleren van diversiteit

Om biodiversiteit te verhogen, is het van belang om een vestigingsklimaat te realiseren dat interessant is voor verschillende soorten. Variëren in onder meer beschutting, bezonning en intensiteit van bewerking draagt daaraan bij. Floating Gardens zet in op het realiseren van een bijzondere mix van milieus, die complementair zijn aan de reeds bestaande condities.

SYNCHROON-Circulair-biodiversiteit in Floating Gardens-avond-exterieur

Een Patiotuin op de 3e verdieping biedt een schaduwrijke en besloten ruimte. Hangende beplanting op de balkons en moerasvegetatie in plantenbakken, zorgen voor een kwetsbaar maar erg beschut milieu. Voor bewoners levert deze tuin een verstilde plek op. De Daktuin op de 5e verdieping wordt een intensief beheerde buurtuin. Een zonnige plek met laagstam fruitbomen, bloeiende grasvelden, en plantenbakken voor het kweken van kruiden en groenten. Royale terrassen met uitzicht over de stad sluiten aan op de collectieve huiskamer in het gebouw. De Torentuin op de 8e verdieping heeft een ruwer klimaat. Op deze hoogte vraagt de sterke wind om robuuste beplanting. Duinbeplanting met stevige grassen en struiken op een droge en stenige bodem biedt een aanvullend milieu op de onderliggende tuinen en groenzones.