Koopovereenkomst getekend voor herontwikkeling Betondak-locatie in Arkel

23 december 2019
Utrecht

Synchroon en Van Nieuwpoort Groep hebben de koopovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van ‘De Overtuin’. Een herontwikkeling van de oude betonfabriek Betonson in Arkel, naar een groen, ontspannen woonmilieu. 

Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben partijen een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van De Overtuin. Een herontwikkeling van de sinds 2011 gesloten betonfabriek Betonson aan de Bazeldijk in Arkel (gemeente Molenlanden). De herontwikkeling biedt ruimte aan ca. 258 woningen.

In samenwerking met Houben / Van Mierlo architecten en DELVA Landscape Architecture & Urbanism is een visie ontwikkeld voor deze herontwikkeling. Kleine woongemeenschappen waarbij natuurlijk dorps wonen het uitgangspunt is. Een plek waar kinderen zorgeloos kunnen spelen en mensen elkaar helpen. De groen-stedelijke buurttypologie kenmerkt zich als een fijne plek om te wonen en is ontworpen met aandacht voor gezondheid, geluk en duurzaamheid. Groen is er een ‘nutsvoorziening’. De buurten worden met elkaar verbonden door groen in de vorm van een park.

Het contract is tot stand gekomen in samenwerking met Fakton Development en BouwBusiness. Samen met Van Nieuwpoort Groep zullen wij de komende periode het terrein transformeren tot een groen, ontspannen woonmilieu.

Overeenkomst 56 woningen in Vijfheerenlanden getekend
Schieveste: nieuwe, hoogstedelijke woonwijk in Schiedam